X
Menu

Medya Planlama ve Satınalma


Marka, kurum veya kuruluşun, pazarlama ve iletişim hedefleri doğrultusunda verilecek mesajı, hedef kitleye efektif şekilde iletecek reklam mecralarının belirlenmesidir. 
Her bir parçası anlamlı bir bütün oluşturan entegre bir süreci yöneterek tüketiciyi harekete geçirmektir.
Diğer bir değişle, yatırıma en iyi geri dönüşü sağlayacak iletişim stratejisini geliştirmektir.