X
Menu

Konumlanmamız ve Yaklaşımımız  


Greengrey, farklı sektörlerde sahip olduğu iş ortaklıkları ile iş geliştirme sürecinden nihai tüketici değerinin sunumuna kadar tüm süreçlerde sahip olduğu varlık ve yetkinliklerle  stratejik tamamlayıcılık ve yaratılacak müşteri değeri  göz önüne alınarak konumlanmaktadır. 

Yaklaşımımız, kurumsal teşhis, stratejik düşünüm, global perspektif ve lokal uygulamaları içermekte olup, bunun sonucu olarak denetlenebilir, zamanında tasarruf sağlayan ve maksimum yatırım getirisi sağlamaya yönelik stratejileri, iş süreçlerini, uygulamaları, ürün, çözüm ve hizmetleri hayata geçirmeyi kapsamaktadır.

Greengrey, çözüm geliştirme çalışmalarının her safhasında destek sağlayarak, uygulama ve değerlendirme çalışmalarını yürütür, sadece bir teşhis ya da anahtar teslim olabilecek müşteriye özgü stratejik çözümleri geliştirir, uygular ve ölçümler.

Greengrey, müşteri projelerini, konularında yetkin, müşteri odaklı strateji ve uygulamaları özümsemiş profesyonel bir ekiple yürütmektedir.