X
Menu

İletişim Danışmanlığı


Dünyadaki en son teknolojiyle; En iyi ve en kaliteli ürünü en ucuza üretiyor olsanız bile bundan kimsenin haberi yoksa bu ürünün ne size, ne de tüketiciye fayda sağlamasını bekleyemezsiniz, işte tam da bu noktada devreye halkla ilişkiler (Public Relations) kısaca PR giriyor. Halkla ilişkiler, PR (Public Relations); kurumun amaçları doğrultusunda kendisi için geliştirdiği tanımın kamuoyu tarafından aynı biçimde algılanmasını sağlayacak faaliyetler bütünüdür.
MEDYA İLİŞKİLERİ DANIŞMANLIĞI

İletişim çağının temel sorunu, bilgi bombardımanı olarak ortaya çıkıyor.
Gazetecilik ve halkla ilişkiler deneyimini aynı potada eriten Greengrey PR'ın farkı ise burada ortaya çıkıyor. Bilgi bombardımanında yapılması gereken, doğru mesajın, doğru yer, zaman ve mecrada doğru kişiye ulaşmasını sağlamak.

Greengrey PR çalışanlarının farklı branş ve kuruluşlarda, uzun yıllarda kazandığı deneyim, medya ilişkileri konusunda hem halkla ilişkilerci hem de haberci bakışına sahip olmasını sağlıyor.

Konular
• Kurumsal stratejiye uygun basın dili oluşturulması
• Ürün ve gelişmeler konusunda basın bültenleri hazırlanması
• Basın bültenlerinin doğru mecralarda yer alması

ETKİNLİK YÖNETİMİ

Kurum/markayı hedef kitlesi ile bir araya getiren etkinliklerin planlanması ve uygulanması olarak tanımlayabileceğimiz etkinlik yönetimi, ancak detaylara verilen önemle doğru şekilde yapılabilir.

Greengrey PR olarak, kurumsal iletişim stratejisi ile uyum içinde hazırladığımız etkinliklerle kurum/markanın tüketici gözündeki algısına destek oluyor ve kurum/markayı en iyi şekilde temsil ediyoruz.

Konular

• Kurumsal stratejiye uygun etkinlikler oluşturulması
• Etkinlik için zaman ve mekan organizasyonu
• Etkinlin için gerekli araç gereçlerin sağlanması
• Etkinlik için gerekli insan kaynağının sağlanması
• Etkinlikte yer alacak kişilerin organizasyonu

KRİZ YÖNETİMİ

Sorun ve konu odaklı iletişim olarak tanımlayabileceğimiz kriz iletişimi, kurum/markaların kriz dönemlerini en az kayıpla geçirebilmesi için önceden yapılacak hazırlık çalışmalarını içerir.

Doğru stratejiye sahip olunmadığında kurum/markanın büyük yaralar almasına neden olabilecek kriz iletişimi, profesyonel bakış açısı ve deneyim kadar, analitik düşünce ve çözüm odaklı yaklaşım da gerektirir. Doğru bir strateji ile kriz dönemlerini en az zararla atlatan markalar, buna ancak tahmin edilebilir mesaj, iletişim kanalı ve kurumsal sözcülerin söylemlerinin planlanması ile ulaşmıştır.

Konular

• Kriz öncesinde olası durumlara karşı hazırlık ve planlama
• Kriz stratejilerinin belirlenmesi
• Kriz öngörüleri ve tahminlerinin yapılması
• Kriz anında acil hızlı iletişim
• Kriz anında medya iletişimi

ALGI YÖNETİMİ

İletişim süreçlerinin toplam yönetimi olarak tanımlayabileceğimiz halkla ilişkilerin ana konusu, algı yönetimidir ve burada önemli olan tüketicinin gözünde doğru algı oluşturmaktır.

Doğru algıya giden yol ise doğru iletişim ve doğru tanıtımdan geçer. Çünkü sizin ne anlattığınız değil, karşınızdakinin ne anladığı önemlidir. İletişim ve tanıtım süreçlerinin hem kendi aralarında hem de halkla ilişkilerden bağımsız reklam birimleriyle doğru şekilde planlanması, doğru algı yönetimi olarak adlandırılabilir. Bu planlama, kurum/markaların öncelikli hedefleri doğrultusunda hazırlanır ve böylece halkla ilişkiler ihtiyaçları da ortaya çıkar.

Etkinlikler, yaratıcı iletişim projeleri ve diğer halkla ilişkiler araçları sayesinde hedef kitle algısının yönetilmesi mümkündür. Halkla ilişkilerde algı yönetimi konusunda kullanılan en yaygın alan ise medyadır. Greengrey PR Medya Departmanı da ulusal medyada uzun süre görev yapmış, bu alanda editörlük ve yöneticilik görevlerini üstlenmiş kişilerden oluşmaktadır.

Konular

• Stratejik medya planı oluşturulması
• Kurum/markanın mesajlarının belirlenmesi
• Kurum/markanın mesajlarının doğru mecralarda yer alması
• Kurum/markanın tüketicideki algısının doğru şekilde yerleştirilmesi

KURUM İÇİ İLETİŞİM

Kurum/markalar da birer organizma gibidir. Herhangi bir yeri aksayan kurum/markanın işlevselliği azalır. Bu yüzden de kurum/markanın iç iletişiminin de genel iletişim stratejisi ile tamamlayıcı olarak oluşturulması gerekir. 

Kurumsal promosyonların tasarım ve üretiminden, sponsorluk çalışmalarına, görevli ekip oluşturulmasından fotoğraf ve video çekimlerine kadar uzanan alanlarda yapılacak danışmanlıkla bu bütünlüğü sağlayabilir, kurumunuzu yaşayan bir organizmaya dönüştürebiliriz.

Konular

• Promosyon tasarım ve üretimleri
• Sponsorluk çalışmaları
• Fotoğraf ve video çekimleri
• Kurumiçi iletişim mekanizması oluşturulması
• Kurumiçi mesaj dili oluşturulması

LİDER İLETİŞİMİ

Algı yönetimi ve itibar yönetiminden sonra hedef kitlemize ulaşma konusundaki en önemli adımımız lider iletişimi.

Birbirine yakın alanlar olan lider ve kurum iletişimi, aynı zamanda birbirini tamamlayan, ayrılmaz bir bütün olarak karşımıza çıkıyor. Kişisel olarak özel iletişim stratejileri ve bütünsel olarak kurumsal dile yakınlık, liderlerimiz için belirlediğimiz iletişim stratejisinde temel prensip.

Konular

• Lider odaklı medya iletişimi
• Liderin sahipleneceği sözlerin belirlenmesi
• Konuşma ve röportajlar için soru&cevap tahminleri hazırlanması
• Lider iletişiminin doğru mecralarda yer alması
• Lider için press-buddy oluşturulması