X
Menu

Genel Çalışma Kapsamımız


 • Hedef pazarların analizi.
 • Durum analizi, iyileştirme bölgelerinin teşhis ve tespiti.
 • Toplam değer önerisinin geliştirilmesi,
 • Konumlanma ve farklılaştırıcı unsurların belirlenmesi.
 • Müşteri ve rekabet stratejilerinin belirlenmesi.
 • Yurtiçi ve yurtdışı pazarlama stratejilerinin belirlenmesi.
 • Kurumsal kimlik çalışmalarının tamamlanması.
 • Segmentlere yönelik özel değer önerilerinin geliştirilmesi.
 • Medya planlamasının yapılması.
 • Kurumsal pazarlama kadrosunun oluşturulması.
 • Dağıtım kanalları ve satış noktaları ile koordinasyon stratejilerinin oluşturulması.
 • Kurumsal iletişim stratejilerinin oluşturulması.
 • Ölçümleme kriterlerinin ve kontrol parametrelerinin belirlenmesi.
 • Pazarlama stratejilerinin uygulanması, kontrolü ve revize edilmesi.